Bolltorps handelsområde

Publicdisplay fick i uppdrag att bygga hemsidan för Bolltorps handelsområde. Syftet med sidan är att marknadsföra området och skapa en känsla av att området som består av olika delare blir ett gemensamt område.

Utöver att bygga sidan så har vi också varit ansvariga för att uppdatera vilka butiker som finnns på området och förvalta sidan så att den hålls uppdaterad.

Webbadress bolltorpshandelsomrade.se
Kategori
År2017-